Pomoc Prawna

Brak kompleksowej ustawy regulującej reprywatyzacje stanowi duży problem, zarówno dla osób chcących odzyskać znacjonalizowane mienie, jak również instytucji państwowych.

Jeśli potrzebujesz opinii prawnej czy porady specjalistów, napisz do nas: kontakt@reprywatyzacjapopolsku.pl.

W ramach kancelarii prawnej JGBS Biernat & Partners prowadzimy pełną obsługę postępowań reprywatyzacyjnych. Współpracujemy z historykami i prowadzimy poszukiwania dokumentów własnościowych pod postępowania restytucyjne.

Pomagamy byłym właścicielom oraz ich spadkobiercom w sprawach dotyczących znacjonalizowanego mienia i nieruchomości. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, zbierając niezbędną dokumentację oraz dokładnie analizując wszelkie aspekty mające wpływ na przebieg postępowania. Prowadzimy  poszukiwania dokumentów w polskich i zagranicznych archiwach.

Jako dopełnienie praktyki reprywatyzacyjnej udzielamy pomoc w sprawach związanych z obywatelstwem polskim oraz nieruchomościami. Kompleksowo prowadzimy postępowania związane z uznaniem, potwierdzeniem bądź nadaniem obywatelstwa polskiego. Obywatelstwo może być kluczowym czynnikiem pozwalającym między innymi na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej czy dochodzenie rekompensaty za znacjonalizowane mienie, które zostało odebrane przodkom.

Przeprowadziliśmy wiele spraw reprywatyzacyjnych. Pomagaliśmy w odzyskaniu zespołów dworsko-pałacowych, prowadziliśmy postępowania dotyczące roszczeń tzw. ustawy zabużańskiej, gdzie mieliśmy do czynienia zarówno z małymi gospodarstwami, jak i ogromnymi majątkami ziemskimi czy nieruchomościami w takich miastach jak Lwów i Wilno.