O nas

Dlaczego piszemy o reprywatyzacji? Ponieważ bezstronnych i rzetelnych źródeł wiedzy na ten temat jest bardzo mało, a my chcemy to zmienić!

Reprywatyzacja to szeroki i trudny temat, obejmujący zarówno aspekty prawne, jak również historyczne, społeczne, a nawet religijne. Dodatkowo brakuje w Polsce kompleksowych regulacji prawnych w tym zakresie.

Jesteśmy Partnerami kancelarii prawnej JGBS Biernat & Partners. W naszej codziennej pracy zajmujemy się sprawami z zakresu reprywatyzacji i odzyskiwania utraconego mienia. Pomagamy klientom w poszukiwaniu dokumentów, rodzinnych kolekcji, które zostały znacjonalizowane, czy w sprawach związanych z obywatelstwem.

Chcemy przybliżyć naszym czytelnikom cały proces reprywatyzacyjny, podpowiedzieć jak zacząć poszukiwanie dokumentów sprzed kilkudziesięciu lat, co zrobić, by móc ubiegać się o rekompensatę za znacjonalizowane mienie, a także wyjaśnić, dlaczego postępowania reprywatyzacyjne są ważne zarówno z punktu widzenia przysłowiowego Kowalskiego, jak również całego państwa.

 

Łukasz Kossacki – Lytwyn, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adwokat i partner kancelarii JGBS Biernat & Partners. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, transgranicznych postępowaniach sukcesyjnych i odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek. Ponadto zajmuje się zagadnieniami prawnymi na pograniczu nauki i przemysłu (rozwój i badania).

 


 

Sandra Błaszczak, prawnik / Asystent prawny kancelarii JGBS Biernat & Partners. Specjalizuje się w prawie cywilnym, z uwzględnieniem aspektów nieruchomościowych. Doradza spółkom w zakresie inwestycji w nieruchomości, marketingu oraz relacji biznesowych. Bierze udział w międzynarodowych projektach dotyczących relacji Polsko-Izraelskich.

 

Na temat reprywatyzacji piszemy również w mediach:

Rzeczpospolita: „Czas zamknąć trudny rozdział w historii – o reprywatyzacji i trudnych stosunkach polsko-żydowskich”

Inwestycje.pl: „Wokół ustawy reprywatyzacyjnej”

Infor.pl: „Wokół ustawy reprywatyzacyjnej”

PortalSamorządowy.pl: „Prawnicy: Ustawa reprywatyzacyjna tworzy kolejne pokolenie wykluczonych”