Deklaracja Terezińska – Ustawa JUST ACT

Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął Ustawę „JUST ACT”. Dokument odnosi się do podpisanej w 2009 roku Deklaracji Terezińskiej, która swoim zakresem obejmuje kwestie restytucji prywatnego i komunalnego mienia żydowskiego przejętego podczas II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu.

Reprywatyzacja u naszych sąsiadów

Samą ideę uregulowania złożonego problemu reprywatyzacji na poziomie ustawy należy uznać za spóźnioną co najmniej o dwadzieścia lat i zarazem nadal niezwykle ważną. Tym bardziej, iż większość krajów byłego bloku wschodniego (nie licząc dawnych republik związkowych ZSRR) już dawno zrozumiała gospodarczą i społeczną wagę takich rozwiązań, próbując zostawić dwudziestowieczne demony daleko za sobą.

Co z reprywatyzacją w Polsce?

Przez ostatnie miesiące toczyła się debata nad tzw. dużą ustawą reprywatyzacyjną. Za pozytywne należy uznać działanie rządu, mające na celu uregulowanie tematu reprywatyzacji, niemniej rozwiązania, które wprowadzono w projekcie ustawy budzą wielkie wątpliwości.

1