Komentarz do dużej ustawy reprywatyzacyjnej
Komentarz do dużej ustawy reprywatyzacyjnej

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej w sposób bezrefleksyjny łączy ofiary zbrodni nazistowskich ze sprawcami lub współsprawcami. Podmiotowe połączenie osób wykluczonych z prawa do rekompensaty będzie z oczywistych względów budzić negatywne emocje w środowisku żydowskim na całym świecie.

Z czym należy kojarzyć reprywatyzację – aspekt historyczny
Z czym należy kojarzyć reprywatyzację – aspekt historyczny

Reprywatyzacja jest najczęściej kojarzona z dużymi majątkami ziemskimi, pałacami, dworami czy fabrykami. Tymczasem powojenna nacjonalizacja uderzyła nie tylko w wyższe klasy przedwojennej Polski, ale może przede wszystkim, zniszczyła klasę średnią – posiadaczy niewielkich kamienic, zakładów przemysłowych, aptek itd.

Co z reprywatyzacją w Polsce?
Co z reprywatyzacją w Polsce?

Przez ostatnie miesiące toczyła się debata nad tzw. dużą ustawą reprywatyzacyjną. Za pozytywne należy uznać działanie rządu, mające na celu uregulowanie tematu reprywatyzacji, niemniej rozwiązania, które wprowadzono w projekcie ustawy budzą wielkie wątpliwości.

Deklaracja Terezińska – Ustawa JUST ACT
Deklaracja Terezińska – Ustawa JUST ACT

Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął Ustawę „JUST ACT”. Dokument odnosi się do podpisanej w 2009 roku Deklaracji Terezińskiej, która swoim zakresem obejmuje kwestie restytucji prywatnego i komunalnego mienia żydowskiego przejętego podczas II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu.

Komentarz do dużej ustawy reprywatyzacyjnej

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej w sposób bezrefleksyjny łączy ofiary zbrodni nazistowskich ze sprawcami lub współsprawcami. Podmiotowe połączenie osób wykluczonych z prawa do rekompensaty będzie z oczywistych względów budzić negatywne emocje w środowisku żydowskim na całym świecie.

Deklaracja Terezińska – Ustawa JUST ACT

Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął Ustawę „JUST ACT”. Dokument odnosi się do podpisanej w 2009 roku Deklaracji Terezińskiej, która swoim zakresem obejmuje kwestie restytucji prywatnego i komunalnego mienia żydowskiego przejętego podczas II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu.

1